لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

فهرست مطالب

تبلیغات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ثبت سامانه ۲۰۰۲۱۰۰۳۰۱۰۰۰۰۵۴)

 

(نوبت اول)

شهرداری شمشک دربندسر در نظر دارد به استناد کد طبقه بندی ۱۲۰۲۱۶ بودجه مصوب سال ۱۴۰۳، نسبت به انجام قرارداد تامین نیروی انسانی خدمات عمومی/پرسنلی به منظور نگهداری ساختمان اداری، ساختمان های مربوط به شهرداری و سایر امور خدماتی شهرداری شمشک دربندسر به تعداد ۵۰ نفر به مبلغ ۷۱۲/۶۵۳/۹۳۹/۱۵۹ریال (یکصد  پنجاه و نه میلیارد و نهصد و سی و نه میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و دوازده ریال) از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای گواهی صلاحیت اقدام نماید.

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های دارای سوابق و شرایط دعوت می گردد برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مناقصه به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

  • مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت:

روز شنبه مورخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۱۳ می باشد.

  • مهلت زمان ارائه پیشنهاد:

روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۱۳ می باشد.

  • زمان بازگشایی پاکت ها:

روز شنبه مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۹ می باشد.

  • متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتی سامانه ستاد مراجعه نمایند.
  • برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق الذکر می باشد.
  • متقاضیان قبل از ارائه پیشنهاد قیمت حتماً و با دقت برگ شرایط شرکت در مناقصه را مطالعه نمایند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (واحد امور قراردادها) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

نشانی: تهران – شمیرانات – رودبار قصران – شهر شمشک دربندسر– جاده دیزین – شهرداری شمشک دربندسر (تلفن تماس: ۲۴۸۷۳۰۰۰- ۲۶۵۲۶۹۴۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *