لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

گزارش روزانه شهردار شمشک دربندسر

📆 یک شنبه‌ یکم بهمن ماه ۱۴۰۲ ۱- جلسه دکتر مهدی ساوه شمشکی شهردار با معاون فنی شهرسازی و مسوول واحد بازرسی در خصوص یکی از پرونده های ساختمانی سطح شهر ۲- جلسه شهردار با معاون خدمات شهری پیرامون خرید علایم ایمنی و راهنمایی رانندگی ۳- جلسه شهردار با سرپرست حوزه فرهنگی و انتخابات شهرداری […]

گزارش روزانه شهردار شمشک دربندسر

📆 پنج شنبه‌ بیست و هشتم دی ماه ۱۴۰۲ ۱- جلسه دکتر مهدی ساوه شمشکی شهردار با مدیران شهرداری پیرامون بودجه سال ۱۴۰۳ ۲- جلسه مشترک شهردار و حسین ساوه شمشکی رییس شورای اسلامی شهر و معاون فنی شهرسازی شهرداری در خصوص پیست های اسکی شمشک و دربندسر ۳- جلسه شهردار با معاون خدمات شهری […]