لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

گزارش روزانه شهردار شمشک دربندسر

📆 یک شنبه‌ یکم بهمن ماه ۱۴۰۲ ۱- جلسه دکتر مهدی ساوه شمشکی شهردار با معاون فنی شهرسازی و مسوول واحد بازرسی در خصوص یکی از پرونده های ساختمانی سطح شهر ۲- جلسه شهردار با معاون خدمات شهری پیرامون خرید علایم ایمنی و راهنمایی رانندگی ۳- جلسه شهردار با سرپرست حوزه فرهنگی و انتخابات شهرداری […]

اصلاعیه صدور قبوض نوسازی و پسماند

قابل توجه شهروندان محترم شهر شمشک دربندسر در راستای ایجاد و افزایش درآمد پایدار و کاهش وابستگی شهرداری به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی و همچنین اجرای ماده دوم قانون شهرداری ها در خصوص عوارض نوسازی، این شهرداری اقدام به صدور قبوض نوسازی و پسماند و ارسال آن به کلیه […]

قوانین و مقررات

ساختمان شهرداری

‌قانون شهرداری ‌فصل اول – در تأسیس شهرداری ‌ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد. ‌تبصره ۱ – در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند […]

اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر

حسین ساوه شمشکی رییس شورا نورمحمد رجب بلوکات نایب رییس شورا و رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری جواد شمشکی رییس کمیسیون حقوقی اسفندیار شمشکی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی محمدتقی جیرودی رییس کمیسیون عمران

وظایف شورای اسلامی شهر

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ‌فصل اول – تشکیلات ‌ماده ۱ – به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و […]