لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

رضا زاهدی فتحی

مسئول حراست

حمید نیکان سرشت

مسئول بازرسی

مریم بندعلی

معاونت فنی و شهرسازی

محمد رجب بلوکات

معاونت خدمات شهری

مهدی بنا

سرپرست حوزه فرهنگی

محسن نداف

محسن نداف

مسئول فناوری اطلاعات و انفورماتیک حراست

خلیل رجب بلوکات

مسئول مالی

حبیب ساوه دورودی

مسئول عمران

هادی کیاشمشکی

مسئول دفتر شهردار

علی کیادربندسری

مسئول روابط عمومی

مینو کرمعلی

مسئول حقوقی

مهسا کیاشمشکی

مسئول اداری و کارگزینی و آموزش

علی مولایی

مسئول اصناف

علی دربندسری

مسئول درآمد

رویا رجب بلوکات

مسئول امور قراردادها

مصطفی میرهاشمی

مسئول فضای سبز

نعمت کیاشمشکی

مسئول تربیت بدنی

ابوالفضل شیرافکن

مسئول شهرسازی

زهرا ساوه دورودی

مسئول دبیرخانه